Frézovanie komína

Frézovanie komína je potrebné zveriť profesionálne vyškoleným pracovníkom, ktorí sa postarajú o odborné prevedenie prác, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu komína. Naši pracovníci sú vyškolení, technicky pripravení a dodržiavajú technologicko bezpečnostné postupy. Komíny frézujeme od roku 2004 a za tento čas praxe sme vyfrézovali viac ako 3000 komínov. Zákazníkom ponúkame odborné skúsenosti a služby.

Aký komín môžeme frézovať ?

Frézovanie je možné vykonať vo všetkých dostupných materiáloch, z ktorých je dnes väčšina komínov postavená (tehla, šamot, keramika). Najviac zaťažovaná poveternostnými vplyvmi je vrchná časť nad strechou. Vnútorné teleso je zvyčajne vždy v dobrom stave. Na obrázku je komín, ktorý poznačil čas, je v tak dobrej kondícii, že frézovanie je aj v takomto prípade možné. Z praxe môžeme povedať, že na našom území boli komíny stavané majstrami zodpovedne a frézovanie je možné vykonať na takmer každom komíne. Technologický postup je tak šetrný, že nedochádza vôbec k narušeniu statiky komína. Výnimkou realizovateľnosti sú zalomené komíny. Tie treba v zlome otvoriť. Pre viac informácií alebo otázok nás kontaktujte.

Starý pôvodný komín

Ako prebieha frézovanie komína?

Na frézovanie komína sa používa špeciálne technologické zariadenie, hydraulická komínová fréza. Naša spoločnosť bola prvou firmou v SR, ktorá takéto frézy začala vyrábať, čím dosahujeme vysokej kvality a rýchlosti frézovania, vďaka skúsenostiam v praxi. Hydraulická fréza sa upevní na komín v hornej časti. Do prieduchu sa vloží rotor frézy a ten sa postará o zväčšenie otvoru pripraveného na vložkovanie a v neposlednom rade aj o vyčistenie tela komína od splodín, dechtu a nánosov. Frézovanie komínov prebieha zo spodnej časti smerom hore. Frézovacie telesá z vysoko tvrdej ocele, obíjajú šetrne vnútorné murivo komína, bez narušenia statiky, čím sa postarajú o otvor s väčším priemerom. Pri samotnom frézovaní nedochádza k zásahu vo vnútornej časti objektu. Výsledkom takýchto prác je kruhový tvar, ktorý je základom pre dobre namontovaný nerezový systém.

Komínová fréza

Frézovanie komínov a technické požiadavky:

  • Počas frézovania musí byť komín po celej výške dostupný pre našich pracovníkov.
  • Ku komínu musí byť dobrý prístup cez strechu priamo k hornému ústiu.
  • Komín musí byť rovný od spodnej časti až po vrch.
  • Ak je komín zalomený, je nutné nás o tom informovať.
  • Pri lomenom komíne je potrebné vytvoriť montážny otvor priamo v zlome.
  • Sú zalomenia, ktoré sa nedajú všetky zrealizovať.
  • Pre viac informácií nás kontaktujte.

Pre ďalšie podrobné informácie o technologickom postupe frézovania komínov, ktoré vás zaujímajú, je potrebné nás kontaktovať. Oboznámime vás s postupom frézovania komínov, vypracujeme individuálnu cenu na základe prípadnej obhliadky komína alebo konzultácie.

Ukážka komína po vyfrézovaní
Potrebujete cenovú ponuku alebo len poradiť?

Metóda frézovania komínov je ideálnym riešením pri renovácii komínov, ktoré strácajú ťah, sú zanesené nečistotami alebo potrebujú dodržať vyhlášku o komínoch a bezpečnosti, ktorá definuje, že každý komín musí byť vyvložkovaný ( viacvrstvový ). Pridanou hodnotou vyvložkovaného komína je zlepšenie ťahu, čo ovplyvňuje spaľovanie a odvod splodín. Správnym ťahom regulujete horenie v spotrebiči, ktoré vám šetrí vykurovacie médium a financie. Spotrebič má tak optimálne horenie a spotrebu paliva. Frézovaním odstránite starý decht v komíne, ktorý sa postupne uvoľňuje do muriva a vytvára zapáchajúce čierne škvrny na stenách v obytných častiach.